Wszystko co warto wiedzieć o kryptowalutach

Czym są kryptowaluty ? Kryptowaluty to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, aby kontrole nad portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Źródło Wikipedia. Kto przyczynił się... Czytaj dalej →

Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑